Gotowe projekty – страница 4

Kompleks budynków 45m2

Ustalony w Kijowie.

Budynek modułowy 45m2

Ustalony w regionie Chersońskim

Modułowe biuro 60m2

Ustalone dla organizacji komercyjnej na wsi Nowe Pietrowcy, regionu Kijowskiego.

Budynek modułowy 60m2

Ustalony w Chmielnickim regionie.

Kompleks handlowo-rozrywkowy 471m2

Zainstalowany w miejscowości Pietropawłowska Borszczagowka, Kijowski obszar, centrum handlowe „BoxPark”.

Kompleks modułowych budynków 45m2

Wykonany dla organizacji handlowej w miejscowości Bieriegowo, Zakarpacie.

Kontener stróżówka 15m2

Ustalony w parku miasta Wasilków, Kijowski obszar.

Modułowe biuro 30m2

Miejsce instalacji: wieś Dobryn, Ukraina

Moduł sanitarny 15m2

Miejsce instalacji: Żytomierz, Ukraina.

Gotowy projekt modułowej sali ochrony 15m2

Miejsce instalacji: Pokrowsk, obwód Doniecki, Ukraina.