Gotowe projekty – страница 5

Kompleks handlowo-rozrywkowy 471m2

Zainstalowany w miejscowości Pietropawłowska Borszczagowka, Kijowski obszar, centrum handlowe „BoxPark”.

Kompleks modułowych budynków 45m2

Wykonany dla organizacji handlowej w miejscowości Bieriegowo, Zakarpacie.

Kontener stróżówka 15m2

Ustalony w parku miasta Wasilków, Kijowski obszar.

Modułowe biuro 30m2

Miejsce instalacji: wieś Dobryn, Ukraina

Moduł sanitarny 15m2

Miejsce instalacji: Żytomierz, Ukraina.

Gotowy projekt modułowej sali ochrony 15m2

Miejsce instalacji: Pokrowsk, obwód Doniecki, Ukraina.

Zakończony projekt modułowego biura 45 m2

Lokalizacja instalacji: D. Engels, region Donieck, Ukraina.

Mobilny office 30m2

Lokalizacja instalacji: D. Charków, Ukraina.

Biuro mobilne 45 m2

Miejsce instalacji: C. Road, Donieck, Ukraina.

Modułowe biuro 60m2 + tarasy 9m2

Miejsce instalacji: Ukraina, G. Dnipro