Jakie rodzaje gleby nadają się do budowy modułowej i konwencjonalnej?

Budowa domu mieszkalnego lub jakiegokolwiek budynku administracyjnego wymaga dokładnego przestrzegania niezbędnych, ustalonych norm, w tym wyboru mocnej i trwałej podstawy, która uwzględnia rodzaj i strukturę gleby. Nie zawsze gleba gleby na miejscu wybranym do budowy budynku odpowiada wysoki współczynnik siły, więc konieczne jest skonstruowanie takiej podstawy, która może wytrzymać modułowy dom, nie pozwalając skurczu i innych odchyleń od normy w Podczas jego działania.

Głównymi trudnościami w wznoszeniu solidnych fundamentów są następujące rodzaje gleb problematycznych:

  • Torfowiska
  • Złoża gliny;
  • gęsta gleba;
  • Glebach piaszczystych i innych niepowiązanych.

Przy budowie stałych budowli wymienione rodzaje gleby wymagają dodatkowych środków w celu wzmocnienia fundamentu. Problematyczne gleby w połączeniu z podwyższonymi poziomami wód podziemnych, które są podatne na czynniki naturalne, takie jak ruch, osad lub inne zmiany, są szczególnie niebezpieczne. W związku z tym, konstrukcje modułowe, które są w stanie zastąpić budynki kapitałowe i nie wymagają budowy solidnego fundamentu dla trwałości konstrukcji przyjść do pomocy.

Solidny fundament w budowie modułowej

W przeciwieństwie do gleb problematycznych, istnieją korzystne gleb gruntowych do budowy struktur kapitałowych, które będą służyć jako solidna platforma dla nich. Korzystne gleby obejmują następujące rodzaje:

  • Osady skaliste lub skaliste;
  • Głaz i kamyk depozytów;
  • Żwirowa gleba z mieszanką piasku, gliny i ziemi.

Tylko na tak korzystnych powierzchniach gleby każdy wzniesiony budynek będzie trwały i trwały bez niepożądanych skurczów gleby, z wyłączeniem niewspółosiowości ścian.

Wybór gruntu do budowy budynków modułowych

W warunkach zwiększonej złożoności budowy fundamentów kapitałowych dla stałych budowli i budynków tymczasowych szeroko rozpowszechnione prefabrykowanych budynków modułowych, które nie są tak wymagający do rodzaju gleby ze względu na małą wagę Projektowania. Konstrukcje modułowe na podstawie jednego lub kilku kontenerów blokujących typu kompletnego lub zwijanego nie wymagają erekcji solidnego fundamentu, więc jest to bardzo proste i szybkie mocowanie na niemal każdym podłożu.

Modułowa dom kontenerów ma wiele zalet, ale najbardziej wagi jest brak pełnoprawnym Fundacji, która jest 20-30% kosztów całego domu. Często klienci boją się zainstalować modułową budowę kontenera, nie kładąc solidną podstawę z obawy przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy instalują dwupiętrowe konstrukcje modułowe. W tym przypadku specjalista do analizy gleby pozostawia na budowie przyszłego budynku. W przypadku wykrycia niepowiązanych gleb, zaleca się budowę prostego fundamentu melkozaglublennogo.

Wybór najlepiej wykonać na korzyść jednej z następujących opcji:

  1. Fundamenty stałych bloków żelbetowych;
  2. Taśma lub kolumnowy fundament;
  3. Platformy do odlewania betonu.

Modułowa technologia kontenerowa Modulex pozwala na wznoszenie budynków, które są w pełni gotowe do użytku o każdej porze roku ze względu na wysoki poziom funkcjonalności.

Поделиться статьей