Standardy budowy budynków modułowych

Niskie ceny za budynki modułowe stały się jednym z głównych czynników wpływających na szybką popularyzację tego typu budynków. Jednak jest to dalekie od jedynej korzyści z takich wzorów. Mają wiele przydatnych właściwości i funkcji. Nowoczesne prefabrykowane budynki ruchome wyróżniają się:

 • Szybki montaż;
 • trwałość i wytrzymałość;
 • Dobre właściwości użytkowe.

Przed rozpoczęciem projektu konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi normami, które należy stosować do budowy budynków tego typu.

Brak Fundacji kapitałowej i jej konsekwencje

Jedną z ważnych cech domów modułowych jest częsty brak konieczności budowania fundamentów kapitałowych. Okoliczność ta może dać zarówno pewne korzyści i stworzyć pewne niedogodności.

Prefabrykowane budynki modułowe-cena

Ponieważ mobilny budynek może być sklasyfikowany jako tymczasowy Fundusz budowlany, wymagania techniczne dotyczące jego umieszczenia mogą być znacznie łagodniejsze. Nie ma potrzeby specjalnych uprawnień dla:

 • Zmiany
 • Dodawanie nowej kondygnacji
 • Ruchomych budynków i innych podobnych operacji.

Główną niedogodnością może być pewne trudności z połączeniem komunikacji. Istnieją również ograniczenia dotyczące liczby pięter. Najczęściej konstrukcje modułowe bez specjalnej podstawy mogą mieć nie więcej niż trzy kondygnacje.

Podstawowe zasady i wymagania

W tym samym czasie, istnieją pewne zasady dotyczące umieszczenia tymczasowych struktur na stronie, które muszą być przestrzegane. Możesz zapoznać się z aktualnymi wymaganiami swojego regionu w samorządzie lokalnym. Wspólne dla wszystkich są takie cechy zakwaterowania:

 • Odległość od budynków mieszkalnych i administracyjnych do budynków o celu gospodarczym;
 • obowiązkowe przestrzeganie minimalnej odległości niezbędnej między różnymi modułami mieszkalnymi;
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar struktury tymczasowej;
 • Zgodność z normami sanitarnymi dla umieszczenia toalet, boksów i innych podobnych.

Szczególnie ważne jest prawidłowe umieszczenie w miejscu, budynek musi być umieszczony w pewnej odległości od granic własności gruntów.

Użycie docelowe

Konstrukcje modułowe mogą być wykorzystywane do różnych celów. Do najczęstszych należą następujące rodzaje budynków tymczasowych:

 • Funduszu mieszkaniowego;
 • obiekty magazynowe;
 • Warsztaty przemysłowe;
 • Korpusu administracyjnego;
 • Pawilonów handlowych.

Prefabrykowane budynki mobilne-cena

Dla każdego z tych budynków można wykorzystać ich standardy zakwaterowania i budownictwa. Niewłaściwe użytkowanie nie jest dozwolone bez odpowiedniej modernizacji.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenia technicznego

Producent może wyposażyć swoją konstrukcję w dodatkowe wyposażenie techniczne. Może zawierać następujące elementy:

 • Schemat połączeń
 • Różnych rodzajów systemów komunikacyjnych;
 • Dostępność wyposażonej łazienki i innych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pożarowe. Istnieją cztery kategorie odporności ogniowej budynków tego typu. Każdy typ budynku musi spełniać wymagania odpowiedniej kategorii.

Zwracając należytą uwagę na odpowiedni dobór odpowiedniego typu konstrukcji, jak również jego prawidłowe umiejscowienie, można liczyć na długi serwis. Zaangażowanie specjalistów w tym procesie pomoże pozbyć się ewentualnych błędów i wad.

Поделиться статьей